Noéton is een multidisciplinair adviesbureau, opererend op het snijvlak van innovatie en overheid. Noéton werkt nadrukkelijk op een Europese schaal vanuit 20 jaar ervaring met de Europese instelling, maar brengt ook Europa dichtbij huis. Ondernemingen helpen we hun innovatieagenda te structureren en te spiegelen aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in een internationale markt en kennisarena. Branche-organisaties en lokale overheden helpen we hun innovatiebeleid en instrumenten vorm te geven en te richten op Europese instrumenten.

Noéton richt zich vooral op regio's en industrieën in verandering met daarbij een bijzonder aandacht voor geavanceerde materialen en creatieve sectoren. Noéton structureert innovatie middels road mapping, innovatieverkenningen, state of the art analyses haalbaarheidsstudies, vorming van internationale allianties, subsidieaanvragen en project management. Daarnaast biedt Noéton ook diensten op het gebied van PR en communicatie zoals positionering, lobbyen, communicatie en event management.

Keeping the body mobile!

Ga naar www.noeton.nl