Langdurige, kostbare innovatietrajecten zonder resultaat?

Technodome is een clustering van ondernemende bedrijven die allen creatie en ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten nastreven.

Technodome is door de verscheidenheid van kennisgebieden van de aangesloten bedrijven in staat om, multidisciplinaire, oplossingen te bieden voor haar klanten in allerlei markten. Hoogopgeleide professionals met een focus op resultaat bieden u intelligentie in uw producten of diensten.

Projectmanagement, inhoudelijke advisering en begeleiding tesamen met kennis van medische-, werktuigbouwkundige- en software engineering maken Technodome uw partner voor de toekomst.

We bring your innovation to the next level!